Nabożeństwo dla dzieci

 

POBIERZ tekst:

doc pdf

 

W nabożeństwie wykorzystane są lampiony, które dzieci mogą przygotować w domu samodzielnie lub podczas zajęć z katechetami. Lampiony – w liczbie: ilość grup dziecięcych działających w parafii + minimum pięć – należy ustawić przed obrazem. Zapalone zostaną w drugiej części nabożeństwa. Konieczne jest również przygotowanie darów, które wybrane dzieci będą składać przed obrazem: kwiatów, serc i szkolnego plecaka. Wskazane jest także zaznajomienie dzieci z mniej znanymi pieśniami, by mogły one aktywnie, w pełni uczestniczyć w uwielbieniu obrazu Jezusa Miłosiernego. Rozważania czyta kapłan oraz wybrane wcześniej dzieci.

Aby dzieci mogły uczestniczyć w nabożeństwie bez większego zmęczenia, powinny zmieniać pozycję. W pierwszej części nabożeństwa, najlepiej, aby dzieci w czasie czytanych modlitw siedziały, w czasie śpiewu stały, a w czasie cichej modlitwy klęczały. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu wskazane jest, aby dzieci klęczały zarówno w czasie czytanych modlitw, jak i cichej modlitwy, wstawały zaś w czasie śpiewu. Druga osoba dorosła – ksiądz, katecheta lub siostra katechetka – kieruje dziećmi, kiedy mają uklęknąć, kiedy wstać, a kiedy usiąść.

 

Wprowadzenie

 

Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Dzieci: Na wieki wieków. Amen.

Kapłan: Drogie dzieci, drodzy rodzice, wierni w Chrystusie Panu, spotykamy się dzisiaj w świątyni, by oddać hołd Jezusowi Miłosiernemu, który spogląda na nas z obrazu i opromienia nas łaskami. Przypatrzcie się uważnie wizerunkowi. Chrystus na rękach i stopach nosi ślady ukrzyżowania. Z przebitego na krzyżu Serca wypływają dwa promienie: czerwony i blady. To znaki Bożego miłosierdzia, wielkiej, bezinteresownej miłości Pana, który pochyla się nad każdym z nas, który każdego z nas kocha. Miłosierdzie, drogie dzieci, to miłość. Miłosierdzie to droga do zbawienia. Zaprośmy Jezusa Miłosiernego do naszych serc, powitajmy Go i oddajmy Mu cześć.

Pieśń: Witaj

Ref. Witaj, Dobroci Boża niepojęta,

nigdy niezmierzona, niezgłębiona,

pełna miłości, miłosierdzia,

jesteś jak Matka ku nam pochylona. /3x

 

Witaj, Najlitościwsze Serce Jezusa,

jedyne schronienie i ucieczko nasza.

Żywy zdroju wszelkich łask,

w Tobie mam nadziei blask.

Witaj, Najdroższe Serce Boga mojego.

 

Witaj, Otwarta Boga Najświętszego Rano,

z której wytrysły miłosierdzia płomienie.

Żywy zdroju wszelkich łask,

w Tobie mam nadziei blask.

Witaj, Najdroższe Serce Boga mojego.

 

Żywy zdroju wszelkich łask,

w Tobie mam nadziei blask.

Witaj, Najdroższe Serce Boga mojego.

 

Witaj, Dobroci Boża niepojęta,

nigdy niezmierzona, niezgłębiona,

pełna miłości, miłosierdzia,

jesteś jak Matka ku nam pochylona. /4x

 

Część I. Rozważania o Panu Jezusie i Jego miłosierdziu

 

W tej części wybrane dzieci składają dary przed obrazem Jezusa Miłosiernego, są to: kwiaty, papierowe (lub inne) serca, plecak.

 

Kwiat

 

Kapłan: Witaj, Dobroci Boża Niepojęta, Miłości Wiekuista, Jezu Miłosierny. Wychodzisz dziś ku mnie na spotkanie. Idziesz, w miłości zawsze pierwszy. Spieszysz się, by kochać. Prosisz o przyjęcie Daru Miłości.

Szukasz mnie wzrokiem pośród śpiewu tłumu. Patrzysz cierpliwie, łagodnie, bez zazdrości, nie unosząc się gniewem, nie pamiętając złego. Wszystko zniesiesz, wszystkiemu uwierzysz, ciągle we mnie pokładasz nadzieję. Twoje łagodne światło mnie opromienia, dodaje mi sił, umacnia wiarę. W Tobie pokładam nadzieję. Ciebie kocham przez Matkę Twoją, Maryję.

Dziecko I: Jezu, patrzysz na mnie z miłością. Akceptujesz mnie takim, jakim jestem, ciągle mi przebaczasz i ciągle mi błogosławisz. Odsłaniasz mi siebie, zapraszasz w sam środek miłości. Tu jest moje miejsce! To miejsce przygotowałeś specjalnie dla mnie i nikt mi go nie zajmie. Wypisałeś mnie na swoich dłoniach. Wyryłem się raną na Twoim boku. Bolała Cię miłość do mnie, dlatego jestem jej tak pewny, o nią pragnę się oprzeć. Przytul mnie, Boże, do swojego miłosiernego Serca.

Dziecko II: Namiot spotkania, promienie przenikające wszystko, wchodzące nieśmiało do zamkniętych serc. Strumienie łaski. Tu już nie chodzi o tanie prezenty. Ty dajesz samego siebie, Ty jesteś Darem. Zwracam się ku Tobie jak kwiat ku słońcu. Chcę czerpać życie z Twoich promieni. Proszę Cię, jak tarczą osłoń mnie swoim miłosierdziem. W ciszy serca szepczę: Oddaję się Twojej opiece.

Dziecko I i Dziecko II składają 2 kwiaty w wyznaczonym miejscu przy obrazie Jezusa Miłosiernego.

Kapłan: Oddaję się Twojej opiece – te słowa oznaczają całkowite oddanie się woli Jezusa Miłosiernego, chodzenie Jego ścieżkami, działanie zgodnie z Jego myślą. Tylko kwiat, który zwraca swe liście ku słońcu, którym jest Jezus i Jego miłość, rozkwitnie w całej swojej pełni i pięknie. Powtórzmy głośno ostatni wyróżniony wers czytania, by zapewnić Jezusa Miłosiernego o naszym oddaniu: Oddaję się Twojej opiece.

Teraz w krótkiej i cichej modlitwie serca, niczym maleńkie kwiaty, prośmy o opiekę Jezusa Miłosiernego, wyznajmy Mu naszą miłość.

Kilka minut cichej, osobistej modlitwy.

Pieśń: Okaż mi, Boże, miłosierdzie

1. Wszechmogący, miłosierny Boże,

litość Twoja jest niewyczerpana.

I choć nędza mej duszy jest ogromna tak jak morze

Okaż mi miłosierdzie Boże!

 

Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje,

według litości Serca Jezusowego.

Usłysz błagania i prośby moje,

okaż mi miłosierdzie Swoje!

 

2. Wiekuista Trójco, dobry Boże,

litość Twoja jest niepoliczona.

A więc ufam tak niezbicie w Miłosierdzia Twego morze.

Okaż mi miłosierdzie Boże!

 

Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie...

 

3. Wszechmoc miłosierdzia Twego, Panie

rozsławiona jest po świecie całym.

Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie.

Okaż mi miłosierdzie, Panie!

 

Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie...

 

lub Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie działał w twoim życiu.

 

Serce

 

Dziecko III: Miłosierny Jezu, Gorejące Ognisko Miłości, jestem tu, przy Tobie, w odpowiedzi na Twoje wezwanie. Moja dusza raduje się, skąpana w Twych promieniach, rozpalona Twoją miłością. Oddaję Tobie każdą chwilę mego życia, każdy moment szczęścia i zwątpienia, wszystko, co mnie dotyczy, co jest ze mną związane, bo nie ma mnie bez Ciebie. Jestem, bo Jesteś. Na tym stoi wiara, nadzieja i miłość oraz spisane modlitwy.

Dziecko IV: Miłosierny Jezu, w uniżeniu rozchylam przed Tobą swe dłonie. Wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie i do Ciebie powraca. Jestem maleńki i bezbronny niczym wiotka trzcina na wietrze. W swej małości zwracam się do Ciebie, Panie, w Tobie szukam schronienia. Do Ciebie modlę się z ufnością i prostotą. Poświęcam Ci moje ciało i moją duszę, wartość moich dobrych uczynków. Niosę Ci w pokorze moje dziecięce serce. W ciszy serca szepczę: Chcę pełnić wolę Twoją, Panie.

Dziecko III i Dziecko IV składają w wyznaczonym miejscu przed obrazem Jezusa Miłosiernego papierowe serca.

Kapłan: Chcę pełnić wolę Twoją, Panie. Te słowa wypowiedziała Maryja podczas Zwiastowania, apostołowie, którzy porzucili swoje dotychczasowe zajęcie, rybołówstwo, by pójść za Jezusem, siostra Faustyna oraz Jan Paweł II. Te słowa może wypowiedzieć także każde z was, drogie dzieci, by pójść drogą wskazaną przez Jezusa, drogą przykazań, drogą miłości. Powtórzmy głośno ostatni wyróżniony wers czytania: Chcę pełnić wolę Twoją, Panie.

Teraz w krótkiej i cichej modlitwie serca oddajmy Jezusowi wszystkie nasze codzienne sprawy.

Kilka minut cichej, osobistej modlitwy.

Pieśń: Ruszaj, ruszaj lub Zaufaj Panu już dziś.

 

Plecak

 

Dziecko V: Najdroższy Jezu, Maryja, Twoja Matka, uczestniczy w niewysłowionych dziełach miłosierdzia Bożego. W pełni oddała się Bogu. Wydała na świat Ciebie. Ona teraz zsyła na mnie łaski, tuli i przybliża do Najlitościwszego Serca Swego Syna. Ja zawsze będę Jej dzieckiem, słabym i pokornym.

Dziecko VI: Jezu Miłosierny, Żywy Zdroju Łaski, proszę, ukryj mnie w cieniu Twoich rąk. Bądź moim światłem, kiedy boję się, gdy wokół mnie panuje mrok. Bądź wszystkim, o czym śnię, bądź głosem w moim sercu, bądź jak mocne skrzydła, kiedy braknie mi sił. Wypełnij mnie, Jezu, swoim miłosierdziem, żyj we mnie przez swoją Matkę Maryję i Jej łzy zamknięte w paciorkach różańca, żyj w ogniu miłosierdzia. Niosę Ci w pokorze mój szkolny plecak, w nim wszystkie moje sprawy, które zaprzątają moją głowę, moje myśli i oddaję Ci je, miłosierny Jezu. W ciszy serca szepczę: Działaj, Panie, w moim życiu.

Dziecko V i Dziecko VI składają w wyznaczonym miejscu przed obrazem Jezusa Miłosiernego szkolne plecaki.

Kapłan: Działaj, Panie, w moim życiu – mówię z wiarą i ochotą. Działaj, okazując mi swoją wielką miłość oraz miłosierdzie. Pragnę stale czuć Twoją obecność, Twoje wsparcie przy sobie.

Teraz w krótkiej i cichej modlitwie serca poprośmy Jezusa o Jego stałą obecność przy nas.

Kilka minut cichej, osobistej modlitwy.

Kapłan: Miłosierny Jezu, cichy i pokornego serca, błogosławi dusza moja Pana, błogosławi Najświętsze Imię Jego. Ogień Miłosierdzia płonie w moim sercu. Rozpala mnie miłością ku Tobie. Napełnia łaską, otuchą. Z Tobą wszystko jest prostsze i łatwiejsze. Z Tobą mogę przechodzić najwyższe szczyty. Twoja Matka Maryja opiekuje się mną, czuję Jej obecność przy sobie. Ona wraz ze swym sługą, błogosławionym Janem Pawłem II, wyjednuje dla mnie, dla każdego z nas miłosierdzie Boże.

Pieśń: Oto ja, poślij mnie,

dotknij ogniem moich warg.

Powiedz, Panie, czego chcesz,

a moją rozkoszą będzie być posłusznym.

 

Daj mi Twego Ducha,

abym mógł stać się chlebem,

abym stał się winem,

abym gasił Twe pragnienie.

 

Nie chcę Ci już mówić

o moich potrzebach,

Panie, Ty wiesz wszystko,

objaw mi Twe pragnienia.

 

Część II. Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

Wybrane wcześniej, starsze dzieci, w czasie ostatniej pieśni zapalają lampiony przed obrazem. Dzieci czytające podczas adoracji, podchodzą kolejno podczas pieśni poprzedzających czytanie i zabierają po jednym lampionie. Z lampionem udają się w ustalonej kolejności w wyznaczone miejsce, przed obraz, tu czytają rozważanie. Dziecko III, które czyta rozważanie jako pierwsze, może udać się po lampion tuż po pieśni Zbliżam się w pokorze. Dzieci zatrzymują lampiony przy sobie do końca nabożeństwa.

Kapłan: Patrzyliśmy na obraz Jezusa Miłosiernego, teraz przenieśmy wzrok z portretu na samego Jezusa obecnego pod osłoną chleba. Drugą część naszego spotkania przeżyjemy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Dokonamy wtedy bardzo ważnego aktu. Złożymy na ręce Jezusa Miłosiernego wszystko, co jest dla nas ważne. Każdy uczyni to osobiście, bo każdy wie, co jest dla niego ważne. Uczynimy to także wspólnie, gdyż niektóre sprawy są ważne dla wszystkich dzieci. Wspólne modlitwy wypowiedzą wasi przedstawiciele. Zaśpiewajmy razem pieśń: Zbliżam się w pokorze i niskości swej.

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

 

Pieśń: Zbliżam się w pokorze i niskości swej.

Kapłan: Jezu Miłosierny, Ty rozpalasz w naszych sercach ogień Twojej miłosiernej miłości. Chcemy go przyjąć. Znakiem tej naszej woli, tego naszego pragnienia niech będzie zapalenie przyniesionych przez nas lampionów. Po adoracji uściśniemy się za ręce, przekażemy sobie nawzajem płomień miłosiernego serca, który zaniesiemy do naszych domów.

Dziecko I (ma przy sobie zapalony lampion zabrany sprzed obrazu Jezusa Miłosiernego): Jezu pełen miłości, dziś to Ty przychodzisz do mnie. Wychodzisz z obrazu, wyciągasz ku mnie ręce, opromieniasz. Nie chcesz być tylko portretem. Przyjmuję Cię do swego serca pod postacią białego kawałka chleba. Wiem, że jesteś ze mną zawsze, wiem, że jesteś przy mnie blisko, Ty, najcichszy mój przyjaciel, który zna, rozumie wszystko. W swoim wielkim miłosierdziu Bóg mnie zrodził do nadziei. Pewny w ufności oddaję Twojemu wielkiemu miłosiernemu Sercu wszystkie moje rodzinne sprawy, moich rodziców, rodzeństwo, bliskich. Zabieram ze sobą płomień, który będzie mi przypominał o ogniu miłosierdzia, płonącym w moim sercu. Mocny w wierze, głoszę: Jezu, ufam Tobie.

Kapłan: Powtarzamy – Ufam Tobie.

Jezu Miłosierny, Najcichszy mój Przyjacielu.

Ufam Tobie.

Jezu Miłosierny, który jesteś moim życiem.

Ufam Tobie.

Jezu Miłosierny, który jesteś moją siłą.

Ufam Tobie.

Jezu Miłosierny, który jesteś moją nadzieją.

Ufam Tobie.

Jezu Miłosierny, który znasz mnie i rozumiesz.

Ufam Tobie.

Kapłan zachęca dzieci do modlitwy w ciszy serca, w której zapewnią Jezusa Miłosiernego, jak bardzo Mu ufają.

Pieśń: Jezus jest tu. /2x
O, wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię, Jezus jest tu.

Dziecko II (ma przy sobie zapalony lampion zabrany sprzed obrazu Jezusa Miłosiernego): Najdroższy Jezu, Twoje światło rozświetla moje serce. Jak dobrze mieć Cię przy sobie. Nie straszne mi sztormy i burze, nie straszne przeciwności losu, moja dusza jest radosna i spokojna, bo ja Ci ufam. Ufnie u stóp Twoich składam moje dziś i moje jutro, moje szkolne obowiązki, moje zadania i prace domowe, sprawdziany, które wypadły lepiej lub gorzej. Ty wiesz, co dla mnie jest dobre. Zabieram ze sobą płomień, który będzie mi przypominał o ogniu miłosierdzia płonącym w moim sercu. Mocny w wierze, proszę: Jezu, przemień mnie w siebie.

Kapłan: Powtarzamy – Przemień mnie w siebie.

Jezu Miłosierny w Hostii ukryty.

Przemień mnie w siebie.

Jezu Miłosierny, Chlebie najcichszy.

Przemień mnie w siebie.

Jezu Miłosierny, pokornego serca.

Przemień mnie w siebie.

Jezu Miłosierny, miłości skarbnico.

Przemień mnie w siebie.

Jezu Miłosierny, umiejący przebaczać.

Przemień mnie w siebie.

Kapłan zachęca dzieci do modlitwy w ciszy serca, w której powiedzą Jezusowi Miłosiernemu, jak bardzo chcą być do Niego podobni, że chcą kochać innych tak mocno, jak On ukochał wszystkich ludzi. Można zaproponować dzieciom śpiew na stojąco. Wówczas trzeba polecić dzieciom, aby uklękły, zanim wybrane dziecko zacznie czytać modlitwę.

Pieśń: Jezu, przemień mnie w siebie,
swą miłość w serce me wlej.
Chcę nieść Twe miłosierdzie.
Uczyń mnie narzędziem swym. /3

Dziecko III (ma przy sobie zapalony lampion zabrany sprzed obrazu Jezusa Miłosiernego): Miłosierny Jezu, moja modlitwa jest prosta i nieskomplikowana, ale bardzo, bardzo prawdziwa. Płynie z głębi mojego dziecięcego serca, przepełnionego miłością ku Tobie. W miłosierdziu Twoim znajduję spokój i szczęście. Wszystko mogę, ponieważ mnie umacniasz. Tobie oddaję hołd. Pragnę powierzyć Twojemu miłosiernemu sercu moją parafię, wszystkich wiernych, którzy spotykają się na modlitwie w tej świątyni. Zabieram ze sobą płomień, który będzie mi przypominał o ogniu miłosierdzia, płonącym w moim sercu. Mocny w wierzę, proszę: Prowadź mnie, Panie, Twoją drogą.

Kapłan: Powtarzamy – Prowadź mnie, Panie, Twoją drogą.

Jezu, Miłosierny, Mój Stworzycielu.

Prowadź mnie, Panie, Twoją drogą.

Jezu Miłosierny, Mój Zbawicielu.

Prowadź mnie, Panie, Twoją drogą.

Jezu Miłosierny, Zdroju łaski.

Prowadź mnie, Panie, Twoją drogą.

Jezu Miłosierny, Dobroci Boża Niepojęta.

Prowadź mnie, Panie, Twoją drogą.

Jezu Miłosierny, Najlitościwsze Serce.

Prowadź mnie, Panie, Twoją drogą.

Kapłan zachęca dzieci do modlitwy w ciszy serca, w której powiedzą Jezusowi Miłosiernemu, że chcą iść przez życie z Panem w swoim sercu.

Pieśń: Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci.
Tu u Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości Święty, Święty Bóg miłości.
Śpiewaj Panu ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.

Dziecko IV (ma przy sobie zapalony lampion): Jezu Miłosierny, Ty napełniasz moje życie dobrem, odpuszczasz mi wszystkie winy. Tak, jak ojciec nad swoim dzieckiem, Ty pochylasz się nade mną i przytulasz mnie do swojego wielkiego, kochającego Serca. Proszę, weź pod swoją opiekę, ukryj w cieniu Twoich rąk wszystkie dzieci na świecie, które potrzebują pomocy i opieki. Mocny w wierze, proszę: Napełnij mnie, Jezu, Twoją miłością.

Kapłan: Powtarzamy – Napełnij mnie Twoją miłością.

Jezu Miłosierny, który kochasz każdego z nas.

Napełnij mnie Twoją miłością.

Jezu Miłosierny, który z miłości oddałeś za nas życie.

Napełnij mnie Twoją miłością.

Jezu Miłosierny, który ciągle przebaczasz.

Napełnij mnie Twoją miłością.

Jezu Miłosierny, który nie pamiętasz złego.

Napełnij mnie Twoją miłością.

Jezu Miłosierny, który patrzysz sercem.

Napełnij mnie Twoją miłością.

Kapłan zachęca dzieci do modlitwy w ciszy serca, w której powiedzą Jezusowi Miłosiernemu, że chcą kochać ze wszystkich swoich sił Pana i bliźniego.

Pieśń: Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.
Tam gdzie miłość jest i dobroć,
Tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg.

Dziecko V (ma przy sobie zapalony lampion zabrany sprzed obrazu Jezusa Miłosiernego): Najdroższy Jezu, dziękuję Ci za łaskę miłosierdzia, którą mnie obdarzasz. Dziękuję Ci za Twoją wiarę we mnie, za Twoją obecność przy mnie. Napełniony Twoim światłem pragnę wracać do Ciebie codziennie w cichej modlitwie serca. Miłosierny Jezu, Ty dałeś mi szczęście, chcę, Panie, czynem i słowem nieść Twoje nieskończone miłosierdzie.

Kapłan: Jezu Miłosierny, wysłuchaj wszystkich naszych próśb, pokornych modlitw. Prowadź nas swoją drogą, opiekuj się nami, działaj w naszym życiu, napełniaj nas miłością. Obdarz nas światłem miłosierdzia, abyśmy, zapatrzeni w Ciebie, dostąpili chwały zbawienia.

Jezu Miłosierny, umocnieni i napełnieni Twoją łaską, wracamy do naszych domów, by dzielić się z bliskimi Twoim światłem. Zabieramy ze sobą płomień, który ma nam przypominać o ogniu miłosierdzia w naszych sercach. Powierzamy się Panie Twojej opiece, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi i błogosławionego Jana Pawła II. Amen.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem.

 

Błogosławieństwo

 

Kapłan zwraca się do przedstawicieli grup dziecięcych – scholi, ministrantów, grup adoracyjnych, Żywego Różańca – prosi ich o wystąpienie oraz podejście w stronę ołtarza. Tu przedstawiciele odbiorą z rąk kapłana lampiony z prośbą o oddawanie się w swojej grupie modlitwie miłosierdziu Bożemu i okazywanie miłości innym w imię dwóch najważniejszych przykazań miłości.

Przekazanie ognia – wzajemny uścisk dłoni podczas końcowej pieśni.