Jabłonka Bory (Rektorat) św. Brata Alberta

29 lutego 2012 w kościele Rektoralnym p.w. św. Brata Alberta w Jabłonce Borach rozpoczęło się nawiedzenie wizerunku Jezusa Miłosiernego, relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Mszę Świętą rozpoczynającą czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. ks. bp Grzegorz Ryś.